Terug

Bennettitales van Bayreuth

Tot deze (uitgestorven) groep behoren planten die eruitzien als cycassen, maar die bloemen hebben ontwikkeld voor de voortplanting. Men heeft wel gedacht dat de moderne bloemplanten afstammen van planten in deze groep, maar dat lijkt niet waar te zijn. Toch is er nog steeds discussie over dit onderwerp.

OtozamitesOtozamites brevifolius
heeft een cycasachtig blad dat te herkennen is aan het feit dat de basis van de zijblaadjes aan de bovenkant verbreed is. Deze verbreding ligt vaak over de as van het blad heen.