Sporangium met sporen

Deel van een sporangium van Parka met sporen

Clockbridge (Schotland)

Onder-Devoon

Breedte van de foto 1 mm

Detail

Terug