Pepys 41

Vorige

Stop

Volgende

Upnore Castle
Upnore Castle, van waar de ketting was gespannen


Michiel de Ruyter
Michiel de Ruyter, in het museum te Chatham

Paniek
12 juni 1667
Op 13 juni hoort Pepys dat de Hollanders de Royal Charles hebben opgetuigd en meegenomen en dat er een nieuwe vloot de rivier is opgevaren. De Engelsen laten overal schepen zinken om ze tegen te houden. Daar was trouwens ook per ongeluk een van hun eigen bevoorradingsschepen bij met een kostbare lading.
Daar is hij zo van geschrokken dat hij zijn vrouw en zijn vader met 1300 pond naar Brampton stuurt. Later stuurt hij ook nog een klerk met 1000 pond achter hen aan en laat hij zijn dagboek en het zilverwerk naar diverse adressen brengen. Op 13 juni maakt hij zijn testament waarbij hij alles tussen zijn vader en zijn vrouw verdeelt.
Tickets en pressing
Vanwege chronisch geldgebrek kregen de zeelieden hun loon uitbetaald in de vorm van tickets. Deze waren zeer moeilijk te verzilveren en er werd door de zeelui veel verlies op geleden. Daarbij kwam nog dat de bemanningen geronseld werden door middel van pressing: ze werden zonder meer opgepakt en naar de schepen gebracht. De kleine vergoeding waarop de gezinnen dan recht hadden, werd maar zelden betaald.
14 juni 1667
Pepys laat op diverse momenten in het dagboek merken dat hij wel respect heeft voor de Hollanders.
30 juni 1667

Pepys 41

Vorige

Stop

Volgende