Terug

Bladlitteken van palmhout Bladlitteken in palmhout.
Diameter bladlitteken 5 mm.
Vindplaats: Vragender.
Coll. Huis Bergh, 's Heerenberg.