Terug

Pachytheca

Pachytheca tussen zandkorrels

Lac de la Gileppe, België

Onder-Devoon

Diameter 1,8 mm

De zwarte doorgang bovenaan lijkt op het 'voortplantingskanaal' uit de reconstructie, maar kan heel goed een toevallige beschadiging zijn.
De zwarte vlakjes aan de basis van de schors werden vroeger als lichaampjes gezien. Ze kregen de naam 'oval bodies of Barber'. Ze berusten echter op gezichtsbedrog. In de overgangszone gaan de sterk gebogen buisjes van de kern via een soort netwerk over in de radiaal gerichte buisjes van de schors. De 'mazen' van dit netwerk wekken de indruk donkere objecten te zijn.