Terug

Spirorbis sp.

"Spirorbis" sp. = Microconchus sp.
Ibbenbüren
Westfalien B

Tot voor enkele jaren werden deze kleine spiraalvormige organismen gezien als kleine wormpjes met een kalkschaal. Onderzoek heeft aangetoond dat ze tot een heel andere groep behoren en dat de sterke gelijkenis met de vanaf het Krijt voorkomende echte Spirorbis (een borstelworm) een geval van convergente evolutie is. De oudere “Spirorbis” behoort tot de Microconchida, een groep organismen, die verwant is met de brachiopoden en de bryozoën. 
Fossielen ervan zijn bekend uit afzettingen vanaf het Boven-Ordovicium tot de Midden-Jura. Een verschil tussen de beide groepen is ook dat Microconchus  in zoetwater leefde terwijl Spirorbis een zeediertje was en is.