Terug

Rechts: sporen van eilegging
Rechts: fossiel van de paardenstaart Calamites goeppertii met onder de knoop sporen van
eilegging door (waarschijnlijk) een libelle-achtig insect
. Piesberg, Westfalien D. Balkje = 20 mm.
Links: tekening van een stammetje van Calamites goeppertii.

a. knoop met bladlittekens; b. knoop met zijtaklittekens; c. gladde buitenkant van de stam; d. holte met ribben.
Collectie en foto: Tim Wolterbeek.


Detail van vorige foto

Detail van de vorige foto waarop de sporen van de eilegging goed te zien zijn. Balkje = 5 mm.