Terug

Stengel met een begin van de vorming van een bladsteel.
Let op de dikwandige cellen van de schors.