Terug

Twee stengels kort na een splitsing.
Bij beide vormt zich een bladsteeltje aan de onderkant (C-vormig xyleem)